Czas Honoru
 

Galeria

Seria III

Na Bronka i jego ojca wydano wyrok śmierci (fot. Ola Grochowska/TVP)
Na Bronka i jego ojca wydano wyrok śmierci (fot. Ola Grochowska/TVP)

Czas honoru 3 - odc.39 - Wieczór w Edenie

Sąd podziemny skazuje Bronka i jego ojca na śmierć za zdradę. Janek dzieli się z przyjaciółmi podejrzeniami Wandy wobec Tadeusza. W czasie obserwacji fotoplastykonu, Michał rozpoznaje tajemniczego mężczyznę, z którym spotyka się Tadeusz – to major Abwehry, Martin Halbe. Michał kontaktuje się z Dowódcą, jednak nie udaje im się uratować gen. Radziszewskiego przed aresztowaniem. To ostatni ruch zdekonspirowanego Tadeusza. Bronek i jego ojciec zostają oczyszczeni z zarzutów. Halbe, Tadeusz i Tannenerg zostają odznaczeni przez gubernatora. Zamierzają świętować sukces w restauracji „Eden”. Przedstawiciel Komendy Głównej oficjalnie rozwiązuje oddział. Chęć zemsty na zdrajcy mobilizuje jednak chłopaków do zorganizowania ostatniej akcji...

Zdjęcie 1 z 11