Czas Honoru
 

dodatki

seria VI

Czas honoru – realia i ludzie 12 - Danuta Siedzikówna „Inka”

Jej historia odzwierciedla tragiczne losy wielu młodych kobiet zaangażowanych w działalność niepodległościową. Danuta wstąpiła do konspiracji mając 15 lat. Po wojnie nadal działała w podziemiu niepodległościowym i trafiła do brygady legendarnego dowódcy AK majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Jako sanitariuszka udzielała pomocy także pobitym przeciwnikom, opatrując rannych milicjantów i ubeków. W 1946 roku wpadła w ręce UB. Mimo brutalnego śledztwa nie ujawniła żadnych istotnych informacji. Komunistyczny sąd skazał ją na karę śmierci. Inka została rozstrzelana na kilka dni przed swoimi 18 urodzinami. Losy Inki przybliży Karolina Gorczyca, serialowa Ruda.

Podziel się:
| więcej

Galeriawięcej